Etkinlikler

Birimimizce Desteklenmiş / Desteklenen / Katılım Gerçekleştirilen Etkinlikler
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
2019 Nisan - Mayıs
Giresun Üniversitesi İİBF tarafından gerçekleştirilen “1919’dan 2019’a Ulusal Güvenliğin Küresel Dönüşümü” temalı II. Uluslararası Giresun Güvenlik Sempozyumunun düzenlenmesine çeşitli katkılar sunulmuştur. 
From 1919 to 2019 Global Transformation of National Security, II. International Giresun Security Symposium, 02-03 May 2019 Giresun/Türkiye
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2018 Eylül - Ekim
Giresun Üniversitesi İİBF, Malta Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Toros Üniversitesi tarafından "Küresel Sokak Ekonomisi, Mikro Girişimcilik ve Sokakta Küresel Barış" temalı 3. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu'nun düzenlenmesine çeşitli katkılar sunulmuştur.
3rd International Democracy Symposium "Micro Business, Street Economy and Global Peace at the Street"   01-07 October 2018 Valletta Campus / University of Malta
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2017 Ağustos - Kasım
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (İİBF) ve Atatürk Araştırma Merkezi’nin birlikte düzenlemiş olduğu ve 28-30 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen “2. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu: Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri / The 2nd International Democracy Symposium: Imperialism, Hegemony and Intelligence Activities”  katılımcı davet mektuplarının hazırlanması, ilgili yazışmalarının yapılması ve Sempozyuma çeşitli katkıların sunulması.
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2017 Nisan
Giresun Üniversitesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KARASAM)
  • Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi
  • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
  • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) ile imzalamış olduğu protokollerin hazırlanması ve çeşitli katkıların sunulması.
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2017 Mart - Ekim
Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (İİBF)  ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KARASAM) 19-21 Ekim 2017 tarihinde düzenlemiş olduğu Türk-Rus İlişkileri temalı “7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu” davetiye ve diğer yazışmaların yapılması, web sitesi metinlerinin İngilizce’ye çevrilmesi ve çeşitli katkıların sunulması.
 
7th International Black Sea Symposium, Giresun University/TURKEY
Black Sea Strategic Research and Application Center (KARASAM)
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Main Theme: Turkey-Russia Relations
Symposium Dates and Location: 19-21 October 2017, Giresun/Turkey
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2017 Şubat
Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından düzenlenen “25.Yılında Hocalı Soykırımı Uluslararası Sempozyumu” Sonuç Bildirgesi’nin İngilizceye çevirilmesi.
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2016 Aralık
Giresun Üniversitesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KARASAM), Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) ile imzalamış olduğu protokollerin hazırlanması ve çeşitli katkıların sunulması.
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2016 Nisan - Mayıs
Giresun Üniversitesi İİBF tarafından gerçekleştirilen IBBAS 2016 I. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumunun düzenlenmesine çeşitli katkılar sunulmuştur. 
IBBAS 2016 I. International Black Sea Business Administration Symposium
May 16-18, 2016 Giresun/Türkiye
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2015 Ekim 01-05 Ekim 2015 tarihinde Koordinatörümüz Doç. Dr. Şirin DİLLİ ve Üniversite Rektörümüz Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen 6. Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) Yıllık Olağan Toplantısı’na katılmışlardır.
............................................................................................................................................................................................................................................................................
     
...