Faaliyetler

Faaliyetler
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Nisan TÜBİTAK 1071 Programı Proje Yazma Eğitimi
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı'na yönelik olarak 12 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen çevirim içi proje yazma eğitimine katılım gerçekleştirildi (12.04.2021).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Nisan Üniversitemiz Proje Destek Ofisi tarafından düzenenen Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Öğretim Elemanları bilgilendirme toplantısına çevirim içi katılım gerçekleştirildi (08.04.2021).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Mart Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı" konulu webinar'a katılım gerçekleştirildi (31.03.2021)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2020 Ocak
2018 Haziran

 
Giresun Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planlama çalışmalarına Strateji Planlama Ekibi ve Strateji Planlama Ekibi Alt Çalışma Komisyonu'nda üye olarak katılım sağlanmış olup, çalışmalara çeşitli katkılar sunulmuştur.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................