Giresun Üniversitesi, stratejik plan ve kalite politikaları doğrultusunda kalite süreçleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme anketleri erişime açılmıştır.

15 Aralık 2022 Perşembe

Üniversitemizde  stratejik  plan  ve  kalite  politikaları  doğrultusunda  kalite  süreçleri  ile ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu bağlamda; öğrencilerimiz, akademik ve idari  tüm  personelimiz  tarafından  gönüllülük esası üzerine doldurulması  beklenilen  anketler  aşağıda  yer  alan  erişim bağlantılarında  15 Ocak 2023 tarihine kadar  erişime  açık  olacaktır.

"Akademik Personel Memnuniyet Anketi"ne erişim için tıklayınız
"İdari Personel Memnuniyet Anketi"ne erişim için tıklayınız
"Öğrenci Memnuniyet Anketi"ne erişim için tıklayınız