Giresun Hakkında

Giresun Hakkında
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
           
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Nüfus 448.400 (2019)
 Yıllık Nüfus Artış Hızı % - 1,21
 Net Göç Hızı - 17,65
 İşsizlik Oranı % 9,9
 Medyan Yaş 35,9
 Yüzölçümü 6.831 km²
 Kentleşme Oranı % 66.85
 Nüfus Yoğunluğu 66 kişi/km2
 Komşu İller Ordu, Trabzon, Sivas, Gümüşhane, Erzincan
 Büyük İlçeler Bulancak (67.582), Espiye (35.649), Görele (31.862)
 İklim Ilıman
 Alan Kodu +90 454
 Yıllık İhracat 233.493.000 USD (2019)
 Yıllık İthalat 14.066.000 USD (2019)
 Önemli İhraç Ürünleri Fındık ve mamülleri, içecek, makine ve teçhizat, mobilya, giyim eşyası
 Önemli İthal Ürünleri Tarım ve hayvancılık ürünleri, gıda ürünleri ve içecek, makine ve teçhizat
 Önemli Tarımsal Ürünleri Fındık, Buğday, Arpa, Mısır, Çay, Patates, Deniz ürünleri
 Önemli Yeraltı Kaynakları Bakır-Çinko-Kurşun yatakları, Bentonit, Barit ve Kaolen
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NÜFUS
Doğu Karadeniz Bölgesi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize,Trabzon) toplam nüfusunun (2.690.180) %16,66’sı Giresun’da yaşamaktadır. 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Giresun toplam nüfusu 448.400’dür. Kentsel ve kırsal yerleşim birimlerine göre nüfus dağılımına bakıldığında, nüfusun %66,85’i (299.792) şehirde, %33,15’i (148.608) ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeler sırasıyla Merkez İlçe, Bulancak ve Espiye, en küçük ilçe ise Çanakçı’dır. 6.831 km2 yüzölçümüne sahip olan Giresun, nüfus yoğunluğu 66 kişi/km2’dir. 2019 yılı ADNKS’ye göre, yıllık nüfus artışı -% 1, 21’dir. 15-24 yaş aralığındaki nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı %14,5’dir.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

İŞGÜCÜ
Giresun’da işgücüne katılım oranı %56.3, istihdam oranı %50.8, işsizlik oranı ise %9.9’dur. 2019 İşgücü Piyasası Raporu’na göre, Giresun’da İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 8.744’ü erkek11.957’si kadın olmak üzere toplam 20.701’dir.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SAĞLIK
Giresun’da 15 devlet hastanesi, 2 özel hastane bulunmaktadır. İldeki hastanelerin 6 tanesi il merkezinde (4 devlet, 2 özel), 11 tanesi ilçelerde bulunmaktadır. Sağlık İl Müdürlüğü 2018 verilerine göre, il genelinde devlet ve özel hastanelerde toplam yatak sayısı 1550’dir. Merkezdeki 2 özel hastanenin toplam yatak sayısı ise 282’dir. Giresun’da tüm hastanelerde 368’i uzman, 328’i pratisyen ve asistan hekim olmak üzere 696 hekim bulunmaktadır. Giresun’da 2010 yılından beri Aile Hekimliği sistemi uygulanmaktadır. 9 Toplum Sağlığı Merkezi, 36 Aile Sağlığı Merkezi, 1 Ana Çocuk Sağlığı / Aile Planlaması Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri, 26 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) 112 İstasyonu (25’i faal), 1 ASH Komuta Kontrol Merkezi ve 134 Sağlık evi faaliyet göstermektedir.. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Üniversiteye bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi sağlık alanındaki hizmetlerini sürdürmektedir.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EĞİTİM
Giresun ili %94,9’luk okullaşma oranına sahiptir. İldeki okul sayısı 415, derslik sayısı 4247, öğrenci sayısı 70.853’tür. 56 meslek lisesi bulunmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yetişkin eğitimi de sağlayan 16 Halk Eğitim Merkezi mevcuttur. 2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesi günümüzde; 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 19 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 17 yerleşkede eğitim öğretim vermektedir.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOSYAL ve KÜLTÜREL YAŞAM
Giresun’da 8 sinema salonu, 1 müze, 15 halk kütüphanesi, 1 belediye tiyatrosu, 1 ilçe sanat tiyatrosu, 30 yerel gazete, 2 yerel televizyon kanalı, 9 yerel radyo bulunmaktadır.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

YER ALTI KAYNAKLARI
Giresun ili önemli metalik maden yataklarına sahiptir. İl özelllikle bakır, kurşun ve çinko yatakları açısından zengindir. İl genelinde bakır-çinko-kurşun yatakları bulunmakla birlikte, en önemlileri Tirebolu, Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde bulunmaktadır. Bentonit, barit ve kaolen gibi endüstriyel hammadde olarak ise başta Dereli, Bulancak ve Şebinkarahisar ilçeleri olmak üzere, görünür ve muhtemel rezervler öne çıkmaktadır. Giresun’da metalik maden işletme ruhsatlı sahalara bakıldığında ağırlıklı olarak bakır-çinko-kurşun rezervleri, endüstriyel hammadde üretimi olarak ise barit, mermer ve alunit rezervlerinin kullanıldığı görülmektedir.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TARIM ve HAYVANCILIK
İl arazi dağılımına göre %32 orman, %26 tarım, %22 çayır-mera ve% 20 tarım dışı arazilerden oluşmaktadır. Tarım arazilerinin %64’ünü fındık alanı oluştururken, %32 tarla alanı, %4 ise çay, sebze ve meyve alanlarından oluşmaktadır. Bitkisel üretimde 117.729 hektarlık alan fındık alanıdır. Giresun, fındık üretim alanı olarak, ülke üretim alanının yaklaşık olarak %17 sine, üretim olarak ise ülke fındık üretiminin ortalama %14 üne sahiptir. Fındık üretimi dışında, ilde bitkisel üretim olarak tahıl ve meyve üretimi yapılmaktadır. Hayvansal üretimi, et, süt, yumurta, bal ve deniz ürünleri üretimi oluşturmaktadır. Tarıma dayalı sanayi sektöründe faaliyet gösteren 559 işletme bulunmaktadır.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DIŞ TİCARET
Giresun’da dış pazarlara yapılan ihracatın büyük bir kısmı fındık işlemenin ağırlıklı olduğu tarıma dayalı sanayi ürünleri kaynaklıdır. İl ihracatında %85 oranında bir paya sahip olan fındık, fındığa bağlı gıda sanayinin gelişmiş olduğu ve fındık tüketiminin yaygın olduğu Almanya, İtalya, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. 2019 yılı verilerine göre, Giresun ilinden 233,493 milyon $ ihracat gerçekleştirilmiştir. İthalatta ise ilk sıralarda Almanya, Hindistan ve Çin yer almaktadır. İthalat kalemlerinin tarım ve hayvancılık, makine teçhizat ve gıda ürünlerinden oluştuğu görülmektedir.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

YATIRIM
Giresun ilinde devlet yatırımlarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında, tarım, eğitim ve ulaştırma başta gelmektedir. Ulaştırma alanında il için önem arz eden Giresun-Şebinkarahisar-Sivas Koridor (Eğribel Geçidi) Geçişi projesi devam etmektedir. Sağlık alanında önemli yatırımlar arasında 350 Yataklı Giresun Kale Devlet Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra, 10 Yataklı Eynesil Entegre Hastanesi, Görele Devlet Hastanesi Revize Ek Bina İnşaatı, 30 Yataklı Alucra Devlet Hastanesi ve 4 adet sağlık evi inşa çalışmaları bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı çalışmaları devam etmekte, il açısından büyük öneme sahip yatırımlar arasında yer alan Bulancak Pazarsuyu 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Ordu-Giresun Havalimanı Projesi ise tamamlanmıştır. 2001-2018 yılları arasında özel sektör yatırımlarına yönelik Ekonomi Bakanlığı’ndan 311 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş olup, bu Teşvik Belgelerin %46’sı hizmetler sektörü % 35’i ise imalat sektörü yatırımları için verilmiştir. Bu dönemde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların beklenen Sabit Yatırım Tutarı 2.195 milyon TL, istihdam ise 10.173 kişidir.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TURİZM
Giresun, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer iller gibi sakin, huzurlu ve tabiat açısından zenginliklere sahip bir şehirdir. Kıyıdan 1 mil açıkta bulunan Giresun Adası (Aretias), Doğu Karadeniz ’in tek adası olması nedeniyle Giresun’a özel bir değer katmaktadır. Ada, doğal güzelliği, tarihi kalıntıları, kuş gözlem alanları ve mitolojik hikâyelerle harmanlanmış kültürel yapısı ile turistlerin de ilgi odağıdır. Giresun Kalesi ve Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret noktalarıdır. Turizm Merkezi ilan edilen Bektaş, Kümbet ve Kulakkaya yaylalarının yanında, Karagöl, Kazıkbeli, Çakrak, Paşakonağı, Karaovacık, Dokuzgöz ve Sisdağı belli başlı yaylalardır. Giresun’da yaylalar şehir merkezlerine çok uzak olmadıklarından ve yollar asfalt olduğundan ulaşım açısından sıkıntı yaşanmamaktadır. 2019 yılı verilerine göre yerli ve yabancı turistlerin geliş sayısı 229.206, yıllık geceleme sayısı 354.183’dür. Toplam tesis yatak sayısı 3.886’dır. Turizm İşletme Belgeli tesis sayısı 31, turizm yatırım belgeli tesis sayısı 6 ve belediye belgeli 40 tesis bulunmaktadır.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SANAYİ
Giresun dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği yerdir. Dolayısıyla, fındık, ilin ticarete konu olan en önemli ürünüdür. Dünya pazarlarında tanınmış olan Giresun fındığı geçmiş yıllarda natürel olarak ihraç edilirken, bugün ilde kurulu bulunan modern tesislerde işlenerek kavrulmuş, kıyılmış, beyazlatılmış un ve püre halinde, bisküvi, çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde, yemek ve salatalarda kullanılmak üzere ihraç edilmektedir. Yatırımcılara sağlanan devlet teşviklerinin yanında, Giresun’da son yıllarda sanayi altyapısında hızlı bir gelişim gerçekleşmektedir. Giresunda 1. OSB faaliyette, 2. OSB ise tamamlanmış ve tahsis aşamasındadır. 1. OSB il merkezinde, Karadeniz Sahil Yolu’na 1 km. uzaklıkta yer almakta, 2. OSB ise Bulancak ilçesinde Karadeniz Otoyolu kenarında konumlanmıştır. Giresun’da Sanayi Sicil Belgesine sahip 680 firma bulunmakta olup, 10.145 kişi istihdam edilmektedir. Sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına göre, %38,22’si ile gıda ürünleri imalatı, %18,76’sı orman ürünleri imalatı, %10,58’i madencilik/toprak sektörü, %10,30’u yapı sanayi temel sektörlerdir.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BANKACILIK
Giresun’da 55 şubesi ile 16 banka (3 tanesi katılım bankası) faaliyet göstermektedir. Şube başına müşteri sayısı 8.674’tür. Toplam mevduat miktarı 4,447 milyar TL iken, toplam kredi miktarı ise 5,372 milyar TL’dir.
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kaynak: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Resmi web sitesi   /    https://www.doka.org.tr/bolgemiz_Giresun-TR.html  (Erişim: 06 Nisan 2021)