İnfografik

İnfografik
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Veriler: GRÜ 2021 İdare Faaliyet Raporu 
  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................