Faaliyetler

Faaliyetler
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2022 Kasım "6331  sayılı  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Kanunu"  ve  "Çalışanların  İş  Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ilgili hükümleri uyarınca Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılım gerçekleştirilmiştir (09.11.2022).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2022 Mayıs Giresun  Üniversitesi  ve  Tiflis  Tıp  Akademisi / Gürcistan  (Petre  Shotadze  Tbilisi  Medical Academy / Georgia) arasında  ikili  akademik/bilimsel  iş  birliği  ve değişim anlaşması imzalandı. (25.05.2022)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2022 Nisan Giresun Üniversitesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi (Kazakistan) arasında ikili akademik/bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. (20.04.2022)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2022 Mart GRÜ Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğü tarafından çevrimiçi düzenlenen toplantıya katılım gerçekleştirildi. (11.03.2022)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2022 Mart Dış İlişkiler Koordinatörlüğü "2021 Birim Faaliyet Raporu" Koordinatörlüğümüz web sayfamızdan yayımlandı. (02.03.2022)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2022 Şubat YÖKSİS'te "Uluslararası İş Birlikleri Veri Girişi" işlemleri gerçekleştirildi. (17.02.2022)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Ekim AFAD tarafından hazırlanmış olan "Afet Farkındalık Eğitimi" içerikli videolu eğitimlere katılım gerçekleştirildi. (13.10.2021)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Haziran-Temmuz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun "Çalışanların eğitimi başlıklı 17. maddesi ve Sıfır Atık Yönetmeliğinin 13. maddesinin 2. fıkrası hükümleri uyarınca  düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi ve Sıfır Atık Uygulamaları eğitimlerine katılım gerçekleştirildi. Eğitim, üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitim formatında düzenlenmiştir. (24.06.2021-23.07.2021)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Haziran "Afet Eğitim Yılı" kapsamında Giresun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından  Üniversitemiz  akademik  personeline  çevrimiçi  düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimi'ne katılım gerçekleştirildi (21.06.2021)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Haziran Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 16 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen "İzleme Programı Bilgilendirme Toplantısı" konulu webinar'a katılım gerçekleştirildi (16.06.2021)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Nisan TÜBİTAK 1071 Programı Proje Yazma Eğitimi
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı'na yönelik olarak 12 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen çevirim içi proje yazma eğitimine katılım gerçekleştirildi (12.04.2021).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Nisan Üniversitemiz Proje Destek Ofisi tarafından düzenenen Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Öğretim Elemanları bilgilendirme toplantısına çevirim içi katılım gerçekleştirildi (08.04.2021).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Mart Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı" konulu webinar'a katılım gerçekleştirildi (31.03.2021)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2020 Ocak
2018 Haziran

 
Giresun Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planlama çalışmalarına Strateji Planlama Ekibi ve Strateji Planlama Ekibi Alt Çalışma Komisyonu'nda üye olarak katılım sağlanmış olup, çalışmalara çeşitli katkılar sunulmuştur.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................