Etkinlikler

Birimimizce Desteklenmiş / Desteklenen / Katılım Gerçekleştirilen Etkinlikler
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2021 Nisan
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, 28-30 Nisan 2021 tarhilerinde, KARASAM'ın katkılarıyla Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen "International Black Sea Coastline Countries Symposium-VI”nun düzenlenmesine katkı sunmuştur (28-30 Nisan 2021).
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2019 Mayıs
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, Giresun Üniversitesi İİBF tarafından gerçekleştirilen “1919’dan 2019’a Ulusal Güvenliğin Küresel Dönüşümü” temalı "II. Uluslararası Giresun Güvenlik Sempozyumu"nun düzenlenmesine katkı sunmuştur (02-03 Mayıs 2019).

From 1919 to 2019 Global Transformation of National Security, II. International Giresun Security Symposium, 02-03 May 2019 Giresun/Türkiye
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2018 Ekim
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, Giresun Üniversitesi İİBF, Malta Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Toros Üniversitesi tarafından "Küresel Sokak Ekonomisi, Mikro Girişimcilik ve Sokakta Küresel Barış" temalı "3. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu"nun düzenlenmesine katkı sunmuştur (01-07 Ekim 2018).

3rd International Democracy Symposium "Micro Business, Street Economy and Global Peace at the Street"   01-07 October 2018 Valletta Campus / University of Malta
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2017 Kasım
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (İİBF) ve Atatürk Araştırma Merkezi’nin birlikte düzenlemiş olduğu ve 28-30 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri" temalı “II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu”nun katılımcı davet mektuplarının hazırlanması, ilgili yazışmalarının yapılması vb. konularda katkı sunmuştur (28-30 Kasım 2017).

The 2nd International Democracy Symposium: Imperialism, Hegemony and Intelligence Activities
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2017 Nisan
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KARASAM)
  • Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi
  • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
  • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) ile imzalamış olduğu protokollerin hazırlanmasına katkı sunmuştur.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
2017 Ekim
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)  ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KARASAM) 19-21 Ekim 2017 tarihinde düzenlemiş olduğu "Türk-Rus İlişkileri" temalı “VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu” davetiyelerin hazırlanması ve gönderilmesi, yazışmaların yapılması, web sitesi metinlerinin İngilizce’ye çevrilmesi vb. konularda katkı sunmuştur (19-21 Ekim 2017).
 
7th International Black Sea Symposium, Giresun University/TURKEY
Black Sea Strategic Research and Application Center (KARASAM)
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Main Theme: Turkey-Russia Relations
Symposium Dates and Location: 19-21 October 2017, Giresun/Turkey
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2017 Şubat
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından düzenlenen “25. Yılında Hocalı Soykırımı Uluslararası Sempozyumu” Sonuç Bildirgesi’nin İngilizceye çevirilmesinde katkı sunmuştur (27 Şubat 2017).
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2016 Aralık
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KARASAM), Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) ile imzalamış olduğu protokollerin hazırlanma süreçlerini yürütmüş ve bu yönde çeşitli katkılar sunmuştur.
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2016 Mayıs
Dış ilişkiler Koordinatörlüğümüz, Giresun Üniversitesi İİBF tarafından gerçekleştirilen "IBBAS 2016 I. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu"nun düzenlenmesine katkı sunmuştur (16-18 Mayıs 2016).

IBBAS 2016 I. International Black Sea Business Administration Symposium
May 16-18, 2016 Giresun/Türkiye
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2015 Ekim Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz tarafından 01-05 Ekim 2015 tarihinde Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen "6. Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) Yıllık Olağan Toplantısı"na katılım gerçekleştirilmiştir (01-05 Ekim 2015).
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2015 Aralık
 
"UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Medya Küresel İttifakı Toplantısı"na katılım gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin, Türkiye Delegasyonu Üyesi sıfatıyla katılmış olduğu toplantı, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Milletler Sarayı (Palais des Nations)'nda  100'e yakın devletin Birleşmiş Milletler temsilcileri, hükümet, özel sektör ve OECD, UN-Women, UNDP, ISESCO, Avrupa Konseyi, Arap Ligi ve diğer uluslararası teşkilatlardan temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Katılım sürecini Üniversitemiz adına Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz yürütmüştür. (07-08 Aralık 2015).
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2014 Mayıs
Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) desteği ile “Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın” temalı "II. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. 30 ülkeden 70 temsilcinin katıldığı sempozyumda yurtiçi ve yurtdışından 11 ressamın katıldığı bir sanat çalıştayı da düzenlenmiştir. Sempozyum organizasyonunu Üniversitemiz adına Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz yürütmüştür (08-09 Mayıs 2014).
............................................................................................................................................................................................................................................................................
2013 Mayıs Birleşmiş Milletler Türkiye Komitesi ve UNESCO'nun işbirliğinde, Giresun Üniversitesi'nde "Cinsiyetler Arası Eşitsizliğin ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Devlet Politikaları ve Sivil Sorumluluk" temalı "I. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma, Türkiye dahil 17 farklı ülkeden 45 akademisyen katılım gösterdi. Sempozyum organizasyonunu Üniversitemiz adına Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz yürütmüştür (06-07 Mayıs 2013).
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
     
...