Misyon

Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecini başarıyla yürüten bir üniversite olma hedefine ulaşması amacıyla;
  • Uygulanabilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek
  • Yurt dışındaki üniversiteler ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar, memorandum of understanding (MoU) / iyi niyet anlaşmaları, bilimsel ve akademik işbirlikleri yürütülmesine aracılık etmek
  • Uluslararası kuruluşların düzenlemiş olduğu çeşitli toplantı ve çalışmaları takip etmek ve ilgili olanlara üniversitemiz adına katılım gerçekleştirmek