Vizyon

  • Üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturarak, Giresun Üniversitesi’ni Uluslararası arenaya taşımak,
  • Üniversiteler ile ortak akademik ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek ve üniversitemizin uluslararasılaşma sürecine katkı sağlamak amacıyla üniversiteleri yerinde ziyaret ederek, eğitim-öğretim alanında karşılıklı istişarede bulunmak.